Politica de prelucrare a datelor

(Redactat în temeiul articolului 13 din Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016)

Operatorul de date este SC KIROS DIET SRL, cu sediul social în Bucuresti înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2843/2021, cod fiscal nr. RO30021692 reprezentată de Popa Andreea Teodora, în calitate de unic administrator.

 

Identitatea prelucrării

Colectarea și prelucrarea datelor se realizează de către SC CRONOS DIET SRL pentru activitățile și serviciile legate de site-ul web.

 

Date de navigare

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site web dobândesc, în timpul funcționării normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părți interesate identificate, dar, prin însăși natura lor, ar putea, prin prelucrare și asociere cu date deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor.

Această categorie de date include adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site, dacă este necesar.

 

Date furnizate în mod voluntar de către utilizator

Trimiterea opțională, explicită și voluntară de corespondență electronică la adresele indicate pe acest site implică dobândirea ulterioară a adresei expeditorului, care este necesară pentru a răspunde la solicitări, precum și a oricăror alte date cu caracter personal incluse în mesaj.

 

Cookie-uriDefiniții

, caracteristici și punere în aplicare
Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni pe care site-urile pe care le vizitați le trimit și le stochează pe computerul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil, pentru a fi transmise înapoi la aceleași site-uri la următoarea vizită. Datorită modulelor cookie, site-ul reține acțiunile și preferințele utilizatorului (cum ar fi, de exemplu, datele de conectare, limba aleasă, dimensiunea fontului, alte setări de afișare etc.), astfel încât acestea nu trebuie să fie indicate din nou atunci când utilizatorul revine pe site-ul respectiv sau navighează de la o pagină la alta. Prin urmare, modulele cookie sunt utilizate pentru a efectua autentificarea computerului, pentru a monitoriza sesiunile și pentru a stoca informații privind activitățile utilizatorilor care accesează un site și pot conține, de asemenea, un cod unic de identificare care permite urmărirea navigării utilizatorului în cadrul acestuia. a site-ului în scopuri statistice sau publicitare. În timp ce navigați pe un site, este posibil să primiți, de asemenea, cookie-uri pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil de la alte site-uri sau servere web decât cel pe care îl vizitați (cookie-uri “terțe părți”). Unele operațiuni nu ar putea fi efectuate fără utilizarea de module cookie, care, în unele cazuri, sunt, prin urmare, necesare din punct de vedere tehnic pentru funcționarea site-ului în sine.<

Există diferite tipuri de module cookie, în funcție de caracteristicile și funcțiile acestora, iar acestea pot rămâne pe computerul sau dispozitivul mobil al utilizatorului pentru diferite perioade de timp: așa-numitele module cookie de sesiune, care sunt șterse automat la închiderea browserului; CD. modulele cookie persistente, care rămân pe dispozitivul utilizatorului până la un termen prestabilit.

În conformitate cu legislația italiană în vigoare, utilizarea cookie-urilor nu necesită întotdeauna consimțământul expres al utilizatorului. În special, “modulele cookie tehnice”, adică cele utilizate exclusiv în scopul transmiterii unei comunicări prin intermediul unei rețele de comunicații electronice sau în măsura în care este strict necesar pentru a furniza un serviciu solicitat în mod explicit de către utilizator, nu necesită un astfel de consimțământ. Cu alte cuvinte, acestea sunt cookie-uri care sunt indispensabile pentru funcționarea site-ului sau necesare pentru a efectua activitățile solicitate de utilizator.

Printre modulele cookie tehnice, pentru care nu este necesar consimțământul expres pentru utilizarea lor, Autoritatea italiană pentru protecția datelor (cf. Prov. Gen. “Identificarea metodelor simplificate de informare și de obținere a consimțământului pentru utilizarea modulelor cookie – 8 mai 2014”) include și

cookie-uri “analitice”, atunci când sunt utilizate direct de către operatorul site-ului pentru a colecta informații, în formă agregată, despre numărul de utilizatori și modul în care aceștia vizitează site-ul.
cookie-uri de navigare sau de sesiune (în scopul autentificării),
cookie-uri de funcționalitate, care permit utilizatorului să navigheze în funcție de un set de criterii selectate (de exemplu, limba, produsele selectate pentru cumpărare) pentru a îmbunătăți serviciul furnizat.
Pentru “modulele cookie de profilare”, viceversa, adică cele care au ca scop crearea de profiluri referitoare la utilizator și utilizate în scopul trimiterii de mesaje publicitare în conformitate cu preferințele exprimate de acesta în timpul navigării pe internet, sub rezerva consimțământului utilizatorului. utilizator.

– Tipuri de cookie-uri utilizate de site

Site-ul utilizează următoarele module cookie, cu excepția modulelor cookie ale terților, pentru care utilizatorul trebuie să se refere direct la metodele relevante de selectare și deselectare a modulelor cookie respective, indicate mai jos prin intermediul link-urilor:

Cookie-uri tehnice de navigare sau de sesiune și strict necesare pentru funcționarea site-ului sau pentru a permite utilizatorului să beneficieze de conținutul și serviciile solicitate de acesta.
Cookie-uri tehnice-analitice, care ne permit să înțelegem modul în care este utilizat site-ul de către utilizatori. Aceste module cookie nu colectează informații privind identitatea utilizatorului sau orice alte date cu caracter personal. Informațiile sunt prelucrate în formă agregată și anonimă.
Cookie-uri tehnico-funcționale, adică utilizate pentru a permite anumite caracteristici ale site-ului și criterii selectate (de exemplu, limba, produsele selectate pentru cumpărare) pentru a îmbunătăți serviciul furnizat.
AVERTISMENT: prin dezactivarea cookie-urilor tehnice și/sau funcționale, este posibil ca Site-ul să nu fie accesibil sau ca unele servicii sau anumite funcții ale Site-ului să nu fie disponibile sau să nu funcționeze corespunzător, iar utilizatorul poate fi obligat să modifice sau să introducă manual anumite informații sau preferințe de fiecare dată când vizitează Site-ul.

Cookie-uri de la terți, adică cookie-uri care provin de pe alte site-uri sau servere web decât cele ale operatorului, utilizate în scopuri ale acestor terți, inclusiv crearea de profiluri. Trebuie remarcat faptul că aceste terțe părți, enumerate mai jos cu linkurile relevante către notificările lor de confidențialitate, sunt operatori autonomi de date colectate prin intermediul cookie-urilor servite de acestea; prin urmare, utilizatorul trebuie să se refere la propriile politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, la notificările și formularele de consimțământ (selectarea și deselectarea cookie-urilor respective) indicate mai jos (așa cum se specifică în Dispoziția generală privind metodele simplificate de informare a utilizatorilor și de obținere a consimțământului pentru utilizarea cookie-urilor – 8 mai 2014).

Toate acestea sunt explicate mai bine în politica de confidențialitate/cookie disponibilă pe site-ul web: www.kirosdiet.com
Dacă doriți să primiți orice informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către operator, puteți contacta societatea subsemnată, operatorul de date, prin scrisoare, fax sau e-mail la adresa info@kirosdiet.com.

 

 

Metode de prelucrare

Datele vor fi prelucrate – de către persoanele însărcinate cu prelucrarea – cu instrumente manuale, informatice și telematice în cadrul domeniului de aplicare și în scopurile specificate mai sus și, în orice caz, întotdeauna cu respectarea securității și confidențialității acestora, în conformitate cu legea și cu dispozițiile Garantei pentru protecția datelor cu caracter personal.

În special, se garantează păstrarea și controlul datelor cu caracter personal prelucrate, inclusiv în ceea ce privește cunoștințele dobândite pe baza procesului tehnic, natura datelor și caracteristicile specifice ale prelucrării, pentru a reduce la minimum, prin adoptarea unor măsuri de securitate adecvate, riscurile de distrugere sau pierdere, chiar și accidentală, a datelor, de acces neautorizat la prelucrare sau de acces neautorizat sau nepermis sau neconform cu scopurile colectării.

 

Procesatorul de date

Procesatorul de date Dr. Popa Andreea Popa Andreea.

Operatorii de date desemnați sunt punctul de contact pentru persoanele vizate care doresc să primească informații cu privire la prelucrarea datelor lor și/sau pentru autoritatea de supraveghere; aceștia pot fi contactați la următoarea adresă de e-mail: info@kirosdiet.com.

 

 

Procesatorii de date

Operatorii de date sunt persoanele fizice care, sub autoritatea directă a operatorului de date sau a persoanelor desemnate de acesta, efectuează operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Societatea garantează că și-a desemnat în scris persoanele împuternicite de către aceasta să prelucreze datele și că a avut grijă să le furnizeze persoanelor menționate mai sus instrucțiuni scrise detaliate privind metodele de prelucrare, în conformitate cu dispozițiile legale.

În cazul în care intervin modificări ale competențelor persoanelor numite, acestea vor fi comunicate în scris.

 

 

Obligația de supraveghere și control

Societatea garantează desfășurarea de activități de formare pentru personalul său implicat în operațiunile de prelucrare, pe baza atribuțiilor respective, diversificând nivelul de detaliere și instrucțiunile de operare în funcție de tipurile de date prelucrate de către persoanele desemnate în cursul activităților lor.

Prin urmare, în virtutea acestui act, este garantat să supravegheze activitatea procesatorilor săi.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor
Datele colectate și prelucrate vor fi utilizate exclusiv pentru: Scopuri comerciale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal – inclusiv a oricăror date sensibile (categorii de “date speciale” art. 9 GDPR) și referitoare la condamnări penale sau infracțiuni (art. 10GDPR “judiciare”) pentru care consimțământul dvs. trebuie să fie exprimat la subsolul acestor informații – colectate, se realizează în scopurile de gestionare identificate mai sus.

Prin urmare, toate datele colectate sunt prelucrate exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor legate de activitatea Titularului, al căror temei juridic poate fi găsit în acceptarea și semnarea procedurii de turnare.

În absența unui document scris, prelucrarea datelor se va efectua cu consimțământul explicit al persoanei vizate și este considerată o condiție de legalitate în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul UE.

Serviciile/produsele oferite de către operator sunt rezervate părților care, în baza legislației naționale relevante, au capacitatea legală de a se angaja.

 

Natura furnizării de date

Furnizarea datelor cu caracter personal și prelucrarea ulterioară de către operator, în scopurile menționate mai sus, sunt necesare pentru stabilirea, continuarea și gestionarea corespunzătoare a relației dintre operator și partea interesată sau trebuie considerate obligatorii prin lege, regulament sau legislația UE; orice refuz de a furniza datele cu caracter personal solicitate poate face imposibilă, în totalitate sau parțial, perfecționarea și gestionarea relației existente sau în curs de desfășurare.

Furnizarea de date cu caracter personal și prelucrarea ulterioară de către operatorul de date în scopurile prevăzute la punctul 6) este opțională, iar nefurnizarea, chiar și parțială, a acestor date nu va avea nicio consecință.

Dreptul de acces și portabilitatea datelor
Dreptul se referă la datele “furnizate” de persoana vizată și se limitează la datele cu caracter personal în sens larg sau se extinde, de asemenea, la datele cu caracter personal generate (observate) de activitățile persoanei vizate (de exemplu, date de localizare, istoric de căutare, navigare).

Persoana vizată are dreptul de a obține confirmarea existenței sau inexistenței datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă acestea nu au fost încă înregistrate, precum și comunicarea acestora într-o formă inteligibilă.

Pe de altă parte, acest lucru nu include datele generate de operatorul de date pe baza analizei datelor furnizate sau colectate de persoana vizată (date deduse și derivate, de exemplu, scorul de credit) și, bineînțeles, nici datele obținute de la terți.

Dreptul la portabilitatea datelor nu implică nicio obligație de a păstra datele dincolo de perioada prevăzută în legislație, în scopul exclusiv de a asigura exercitarea portabilității datelor.

Persoana vizată are dreptul de a primi, în mod gratuit, datele într-un format structurat, lizibil automat și utilizat în mod obișnuit (“format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil automat”) de către un operator de date (adică absolut nu pe hârtie) ).

În conformitate cu articolul 20, persoana vizată are dreptul de a transmite date cu caracter personal de la un operator la altul “fără obstacole”.

Datele trebuie să fie furnizate “fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii” (articolul 12 alineatul (3) din RGPD).

Portabilitatea datelor va fi garantată numai în cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ sau pe necesitate contractuală și, în orice caz, numai dacă prelucrarea se bazează pe prelucrarea electronică (adică pe suport nehârtie), în toate celelalte cazuri nu se aplică.

Categorii de persoane cărora le pot fi divulgate datele:
Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată prin intermediul unor subiecți desemnați în mod expres și specific ca fiind persoane desemnate cu pregătire specială; acești subiecți vor prelucra datele în conformitate cu instrucțiunile primite de la Operatorul de date, conform profilurilor operaționale care le sunt atribuite în raport cu funcțiile îndeplinite.

De asemenea, datele pot fi prelucrate de către terți (subcontractanți), care sunt utilizați pentru furnizarea de servicii legate de scopurile urmărite, organizația noastră evaluând din când în când, pentru a asigura o protecție mai mare, dacă să desemneze subcontractanți pentru prelucrarea datelor.

În orice caz, acești subiecți vor prelucra datele în conformitate cu instrucțiunile primite de la Operatorul de date, în conformitate cu profilurile operaționale care le sunt atribuite în legătură cu funcțiile îndeplinite, limitate la ceea ce este necesar și instrumental pentru efectuarea operațiunilor specifice în cadrul serviciilor solicitate și exclusiv pentru realizarea scopurilor indicate în această declarație.

 

Datele nu vor fi diseminate.

Perioada de păstrare a datelor
Datele colectate vor fi păstrate pentru o perioadă de timp nu mai lungă decât cea necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate, pentru a îndeplini obligațiile contractuale sau precontractuale, legale și/sau de reglementare (sub rezerva limitărilor legale și statutare, în conformitate cu drepturile și obligațiile care decurg din acestea).

În special, criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare sunt stabilite de legile specifice care guvernează activitatea operatorului.

operațiunile de prelucrare sau dispozițiile specifice ale Garantei pentru protecția datelor cu caracter personal care au reglementat activitatea de prelucrare și scopurile urmărite de către Operatorul de date; în cele din urmă, trebuie remarcat faptul că datele dvs. personale pot fi păstrate atât timp cât este permis de legislația italiană.

Modificarea și revocarea consimțământului pentru prelucrarea datelor

 

Persoana vizată are dreptul:

să obțină anularea sau transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii
să obțină actualizarea, rectificarea și integrarea datelor
să obțină o certificare că aceste operațiuni au fost aduse la cunoștința celor cărora le sunt comunicate datele
să vă opuneți, din motive legitime, prelucrării datelor sau oricărui proces decizional automatizat (inclusiv crearea de profiluri)
să obțină restricționarea prelucrării sau portabilitatea către un alt operator de date.

În acest scop, va fi necesar să trimiteți cererea prin intermediul unei comunicări specifice prin e-mail la adresa info@kirosdiet.com (cu mențiunea “Confidențialitate” în linia de subiect).

 

Minori

Atunci când comunicați date cu caracter personal, trebuie să vă asigurați că aveți cel puțin 16 ani împliniți, în conformitate cu art. 8. În acest sens, vă rugăm să rețineți că articolul menționat mai sus nu se referă la nicio prelucrare de date online și nici la niciun serviciu al societății informaționale pe care minorii îl pot accesa.

Regula se aplică numai serviciilor care sunt oferite direct și în contextul cărora prelucrarea datelor este legitimă numai dacă se bazează pe consimțământul informat al persoanei vizate.

Raportarea către autorități

În cazul în care persoana vizată identifică posibile încălcări în prelucrarea datelor, aceasta are dreptul de a depune o plângere la autoritățile competente.

Consimțământ

După ce am citit aceste informații, sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în scopurile menționate mai sus.

Pentru consimțământul în cunoștință de cauză, vă rugăm să citiți nota suplimentară atașată la site.